blog.katasumiya.jp > 狛犬

一関市花泉町永井 高倉神社

一関市花泉町永井 高倉神社

2009年11月 3日 (火)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/11/post-71ab.html