blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市江刺区 新山神社

奥州市江刺区 新山神社

2009年7月11日 (土)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/07/post-6da4.html