blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市江刺区 玉崎駒形神社

奥州市江刺区 玉崎駒形神社

2009年5月23日 (土)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/05/post-d86a.html