blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市江刺区 玉崎駒形神社

奥州市江刺区 玉崎駒形神社

2009年6月23日 (火)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/06/post-43b3.html