blog.katasumiya.jp > 狛犬

遠野市 六神石神社

遠野市 六神石神社

2009年4月29日 (水)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/04/post-eb1c-1.html