blog.katasumiya.jp > 狛犬

花巻市石鳥谷町 熊野神社

花巻市石鳥谷町 熊野神社

2009年2月14日 (土)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/02/post-d082.html