blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市江刺区 新山神社

奥州市江刺区 新山神社

2009年2月11日 (水)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/02/post-d94e.html